Allmänna Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR


 1. Allmänt


  1. Följande allmänna villkor (hädanefter ”Villkor”) gäller när du som konsument (hädanefter kallad ”du”) gör en beställning inom Sverige via get.smoooth.com (hädanefter ”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och High Coast Distillery AB, organisationsnummer 556729-2593, (hädanefter kallat ”HCW”, ”oss” eller ”vi”).

 

 1. HCW följer regler och föreskrifter för distanshandel.
 2. För att kunna beställa på Sajten måste du vara minst 18 år och ange en leveransadress inom Sverige. HCW förbehåller sig rätten att neka en beställning om du lämnat oriktiga uppgifter eller anger leveransadress utanför Sverige.

 

 1. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått Villkoren innan du gör din beställning. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på Sajten vid den tidpunkt då du gör din beställning.

 

 1. HCW strävar efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa produkternas egenskap, inklusive komposition och färg. Vi reserverar oss för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. HCW har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en produkt som du har beställt så kommer HCW naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan HCW fortsätter med beställningen.

 

 1. Att produkter tillhandahålls på Sajten vid en viss given tidpunkt, innebär eller är inte en garanti för att dessa produkter alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt.

 

2 .Beställning/upprättande av avtal


 1. För att kunna göra ett köp via Sajten måste du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt bekräftar att du har läst och förstått informationen om personuppgifter och cookies enligt HCW:s Integritetspolicy, se här.

 

 1. När du lagt din beställning i enlighet med Villkoren, mejlar vi dig en orderbekräftelse. Om vi av någon anledning inte kan skicka din beställning efter det att du har mottagit en orderbekräftelse, kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt. Om vi redan har mottagit betalning för en sådan beställning kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du gjorde din beställning, i den mån detta är möjligt. Om återbetalningen av något skäl måste ske på ett annat sätt, kommer HCW att kontakta dig för att se till att återbetalning kan utföras med annat betalningssätt.

 

 1. Ett avtal om köp ingås först när HCW bekräftat din beställning och du mottagit orderbekräftelsen från HCW per e-post. HCW uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med HCW:s kundtjänst.

 

3.Priser och avgifter


 1. De priser som anges på Sajten är inklusive mervärdeskatt och exklusive fraktkostnader. Kostnaden för de olika leveranssätten inom Sverige anges klart och tydligt i kassastegen. Det kan även tillkomma kostnader beroende på vilket betalningssätt du väljer. Villkoren för de olika alternativen till betalningssätt framgår i avsnitt 5.

 

 1. Den sammanlagda kostnaden för din beställning är priset på beställda produkter och den tillämpliga leveranskostnaden som är beroende på det leveranssätt du själv har valt. Vi kommer att informera dig om den totala summan av din beställning (inklusive leveranskostnader baserat på det leveranssätt du har valt).
 2. Fri frakt gäller för leveranssätt standard vid en beställning som sker på Sajten.

 

4.Kampanjer och erbjudanden


 1. HCW kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor (hädanefter ”Förmånligare villkor”) än vad som framgår av dessa Villkor. Dessa Förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika produkterna som anges av HCW i samband med kampanjen. HCW förbehåller sig rätten att när som helst återkalla kampanjen. Vid avslutande eller återkallande av kampanjen gäller dessa Villkor utan ändringar.

5.Betalningssätt

 1. Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), organisationsnummer 556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (hädanefter ”Klarna”) erbjuder vi dig vid köp av produkter på Sajten betalsätt direkt genom Klarna Checkout, vänligen se nedan för ytterligare information. Betalsätten enligt avsnitt 5.2–5.4 nedan hanteras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy. De olika betalsätten kommer anges klart och tydligt i kassastegen. För ytterligare information om Klarna se här.

 

 1. Kortbetalning – betala direkt med Master Card eller Visa. Klarna lagrar säkert dina uppgifter – nästa gång du handlar behöver du inte skriva in uppgifterna.

 

 1. Betala inom 14 dagar – betalningstid är 14 dagar från avsändandet av produkterna. Läs mer om villkoren för faktura här.  

 

 1. Konto (slice it) Klarna konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger dig möjlighet att delbetala dina köp månadsvis. Läs mer om villkoren för Klarna konto här.

 

 1. HCW eller dess samarbetsparters förbehåller sig rätten att vid betalning enligt avsnitt 5.3 eller 5.4 göra en kreditprövning.  

 

6.Leverans


 1. HCW strävar efter att skicka beställningen snarast möjligt i enlighet med valt leveranssätt och i den ordning beställningarna kommer in till oss.

 

 1. Vårt mål är, om leveranssätt standard har valts, att leverera inom 3-5 arbetsdagar, efter att vi har erhållit och bekräftat din beställning genom orderbekräftelse. Din beställning kommer att levereras direkt till den adress du angivit vid din beställning eller till ett av dig valt postombud (härefter ”utlämningsställe”). När din beställning lämnat vårt lager får du ett e-postmeddelande med spårningsnummer så du kan följa din leverans. Om ditt paket ska hämtas hos ett utlämningsställe kommer du att erhålla en avisering via e-post eller SMS om du lämnat ditt telefonnummer eller vanlig post när din beställning kan hämtas ut.

 

 1. Även om vi strävar efter att leverera inom meddelade tidsramar, kan leverans på grund av oväntade händelser ta längre tid. Om leveranstiden mot förmodan skulle överskrida 30 dagar, och förseningen inte beror på dig som kund eller annat har avtalats, har du rätt att häva ditt köp.

 

 1. Om vi av någon anledning inte kan leverera enligt det av dig valda leveranssättet eller till ett av dig valt utlämningsställe kommer vi att kontakta dig. Om vi och du kommer överens om en leveranstidpunkt och ett avlämningsställe och du inte dyker upp eller hämtar ut produkten kommer vi att debitera dig för de tilläggskostnader som uppkommit.

 

 1. Om du inte får din beställning senast på det förväntade leveransdatumet – vänligen kontakta oss på shop@highcoastwhisky.se
  .

7.Ångerrätt


1-.Du kan ångra ditt köp till och med 14 dagar efter mottagandet av dina beställda produkter (hädanefter ”Ångerfristen”). Du har därefter ytterligare 14 dagar på dig att returnera produkterna i enlighet med avsnitt 7.3 nedan. Se avsnitt 7.7 nedan för produkter som inte omfattas av ångerrätten.

 

 1. Din ångerrätt enligt avsnitt 7.1 förutsätter att produkterna returneras i samma skick som när produkterna levererades till dig. Detta innebär att produkterna inte får ha skadats, nedsmutsats, tvättats, ändrats eller burits (annat än för att prova produkten).

 

 1. Om du vill ångra ditt köp ber vi dig att meddela oss skriftligen inom den angivna Ångerfristen. Du ska helst meddela oss genom att använda det förtryckta returformuläret som medföljde ditt paket, om du har tappat bort returformuläret mejla till shop@highcoastwhisky.se
  . Alternativt kan du använda konsumentverkets standardformulär (ångerblankett). Oavsett vilket av de ovannämnda sätt du använder, måste meddelandet vara oss tillhanda inom Ångerfristen.

 

 1. Vi kommer att göra en återbetalning, företrädesvis med samma betalningssätt som du använde vid beställningstillfället (eller, om betalning ännu inte har erlagts för de aktuella produkterna, se till att returen återspeglas i saldot på ditt konto), snarast möjligen, dock senast inom 14 dagar efter det att vi har fått ditt meddelande om ånger av köpet under förutsättning att vi har fått tillbaka produkterna eller bevis på att du har skickat tillbaka produkterna. Ett annat betalningssätt kan komma att användas för återbetalning, under förutsättning att du godkänner en sådan ändring. Vi kommer inte ersätta kostnaderna för leverans när du valt ett annar leveranssätt än leveranssätt standard som medfört extra kostnader för dig.

 

 1. På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktioner.

 

 1. Du kommer att vid utövande av din ångerrätt stå för returfrakten. Returfrakten uppgår till ett belopp om:39kr .

 

 1. Vid Retur.
  Kom ihåg att alltid be om kvittens när du returnerar produkter – på så sätt kan sändningen alltid spåras och du kan påvisa att du fullföljt dina åtaganden för en retu.. Om du varit vårdslös i val av transportör eller vid adressering och emballering av varan, går transportrisken över på dig som kund.

 

 1. Ångerrätten gäller inte för följande typer av produkter;
 2. produkter som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel,
 3. produkter med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl, eller
 4. ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling.

 

8.Outlösta paket


 1. Om du inte hämtar ut de produkter du beställt inom den tid som gäller för det av dig valda utlämningsstället kommer det du beställt skickas tillbaka till oss. Normalt sätt gäller 14 dagar. För outlösta paket förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift till ett belopp om [150] kr.

 

9.Reklamation


 1. Om de produkter du har köpt är defekta, tillämpar HCW gällande konsumentlagstiftning. Om du inte är nöjd med dina produkter på grund av uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som har uppkommit under transport – informera oss snarast om detta genom att använda det förtryckta returformuläret eller mejla till

  shop@highcoastwhisky.se samt uppge den e-postadress som du angivit vid beställningen, ordernummer och namnet på den produkt som du vill reklamera. Du har rätt att reklamera inom 3 år från det att du tagit emot produkterna, under förutsättning att reklamation sker inom skälig tid efter att du har märkt eller borde ha märkt felet. Reklamation som sker inom 2 månader från köpet räknas alltid som inom skälig tid.

 

 1. För att HCW ska kunna göra en korrekt bedömning måste HCW behålla produkten, förpackningen och transportförpackningen tills reklamationen är slutförd. Vi kommer att kontrollera produkten och därefter fastställa om reklamationen är giltig enligt gällande konsumentlagstiftning. Om reklamationen är giltig kommer vi att ersätta den defekta produkten med en ny produkt, åtgärda felet eller återbetala efter inköpspris. Vi strävar efter att skicka ut nya eller åtgärdade produkter inom 30 dagar från mottagandet av reklamationen beroende på vilken typ av produkt reklamationen avser.  

 

 1. HCW förbehåller sig rätten att neka reklamationer när detta inte står i strid med gällande konsumentlagstiftning.

 

 1. HCW kommer att stå för fraktkostnaderna vid en godkänd reklamation.  

 

 1. När du hämtar ut ditt paket är det viktigt att du kontrollerar att paketet inte är skadat. Vid en transportskada uppskattar vi att du anmäler skada direkt till utlämningsombudet och därefter kontaktar oss (se avsnitt 16 för kontaktuppgifter).

 

 1. Om transportskadan upptäcks när du kommer hem så vill vi på HCW att du fotar paketet/skadan och snarast kontaktar oss.

 

10.Ansvar

 1. Inget i dessa Villkor utesluter eller begränsar HCW:s ansvar där det skulle vara oförenligt med tvingande lagstiftning att begränsa eller utesluta sådant ansvar.

 

 1. HCW ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtelse att leverera varorna i felfritt skick och inom avtalad tid eller fullgörande av våra andra åtaganden enligt dessa Villkor där denna underlåtelse beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, krig, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller förseningar från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits (force majeure).

 

 1. HCW är befriad från påföljd för fel eller dröjsmål när felet eller dröjsmålet beror på omständigheter hänförliga till dig eller till tredje part.

 

 1. HCW är befriad från påföljd för fel eller ansvar när felet eller ansvaret beror på att du har nyttjat eller exporterat produkten utanför EU/EES.

 

 1. HCW:s ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på Sajten är begränsad till det totala beloppet för din beställning.

 

 1. Immateriella rättigheter


 2. Alla immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt, på Sajten, tillhör HCW eller dess licensgivare. All användning av Sajten eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan tillåtelse av High Coast Whiskey.

 

12.Övrigt


 1. HCW polisanmäler alla bedrägerier och dataintrång samt försök till sådana. Vi förbehåller oss rätten att neka eller häva ditt köp i de fall vi har skäl att misstänka bedrägeri, dataintrång och/eller annan sorts missbruk av Sajten.

 

 1. HCW kan länka från Sajten till andra webbplatser som ligger utanför HCW:s kontroll. HCW försöker säkerställa att HCW enbart länkar till webbplatser som har personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter som ger samma skydd som HCW:s. HCW är dock inte ansvarigt för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som du tillhandahåller på andra webbplatser.

 

13.Klausulers giltighet


 1. Om en eller flera bestämmelser i dessa Villkor är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser i dessa Villkor.

 

14.Tillämplig lag och tvist


 1. Vi kommer att göra vårt bästa för att lösa eventuella tvister i anledning av dessa Villkor. Vid tvister som HCW och du inte lyckas lösa, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden, arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Vi följer alltid deras rekommendationer.
 2. Du kan även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. För information om vilka rättigheter du som konsument har rekommenderar vi dig att besöka konsumentverkets hemsida konsumentverket.se.


 4. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt avsnitt 14.1 eller 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol i Sverige.


15, Kundtjänst

Kundtjänst
Måndag – Fredag kl. 08.00-17.00
Telefonnummer: 
E-post: shop@highcoastwhisky.se

16.Bolagsinformation

High Coast Distillery AB registrerad
med säte i Bjärtrå

Registrerat kontor: Sörviken 40, 872 96 Bjärtrå

Organisationsnummer: 556729-2593

Telefaxnummer: []
Momsregistreringsnummer: SE556729259301